Przetargi

Nasza Firma świadczy również usługi dla Jednostek Samorządowych lub Innych Podmiotów, które z naszej strony polegają na kompleksowej obsłudze przetargów na ubezpieczenie:

 • Mienia,
 • Odpowiedzialności Cywilnej,
 • NNW
 • Zdrowia i Życia  (Pracownicze Grupowe Ubezpieczenia Na Życie)

Jak miedzy innymi wyglądają nasze prace:

 • analiza potrzeb Klienta,
 • wykonanie niezależnego Audytu Ubezpieczeniowego,
 • sporządzenie Raportu z Audytu Ubezpieczeniowego,
 • przygotowanie w porozumieniu z Klientem SIWZ (zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych),
 • przygotowanie Zindywidualizowanego Programu Ubezpieczenia,
 • przygotowanie innych dokumentów wymaganych do opublikowania Przetargu w BIP
 • prowadzenie w porozumieniu i w  imieniu Klienta postępowania Przetargowego,
 • pomoc merytoryczna w dniu rozstrzygnięcia Przetargu (Otwarcie Ofert, Analiza Ofert Wykonawców),
 • przez cały okres trwania Umowy z Wykonawcą zawieranie Umów Ubezpieczeniowych (Polis),
 • włączenie się w  proces Likwidacji Szkód, które zaistnieją w okresie ubezpieczenia,

Powyższe działania mają na celu kompleksową obsługę Umów Ubezpieczenia w sposób jak najbardziej optymalny,  zabezpieczający posiadany majątek, zdrowie i życie naszych Klientów.