Oferta ubezpieczenia

Działalność Prospero-Invest Broker obejmuje kompleksową obsługę brokerską, od momentu zawarcia Pełnomocnictwa Brokerskiego, poprzez obsługę zawartych Umów Ubezpieczenia do procesu likwidacji szkód, zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.  Naszymi pierwszymi czynnościami po podjęciu współpracy z Klientem jest merytoryczny audyt i ocena  jakości aktualnych Umów Ubezpieczeniowych, oraz  realne obniżenie tych kosztów.

Nasz oferta skierowana jest do Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą;  min.: ubezpieczenia majątkowe, budowlano – montażowe, gwarancje finansowe, OC Firm, ubezpieczenia flotowe, OC Przewoźnika, Ubezpieczenia Grupowe na życie,
 • Jednostek Samorządowych (Miasta, Powiaty, Gminy); sporządzanie dokumentacji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, prowadzenie postępowania przetargowego, obsługa Umów Ubezpieczeniowych w trakcie ich trwania,
 • ndywidualnych; ubezpieczenia mieszkań, pojazdów, ubezpieczenia na życie,

 Zawsze staramy się zarekomendować Naszym Klientom  najbardziej rzeczywiste i rozsądne rozwiązania, pozwalające na zawarciu konkretnego i zindywidualizowanego programu dotyczącego konkretnego ryzyka ubezpieczeniowego.

Jak wygląda współpraca z Naszymi Klientami:

 • otrzymanie od Klienta umocowania do reprezentowania Jego interesów z zakresu produktów ubezpieczeniowych – uzyskanie Pełnomocnictwa Brokerskiego.
 • merytoryczna analiza posiadanych przez Klienta aktualnych produktów ubezpieczeniowych,
 • opracowanie nowych programów ubezpieczeniowych,
 • wysłanie Zapytań Brokerskich do Ubezpieczycieli i prowadzenie negocjacji ,
 • rekomendacja brokerska konkretnego programu ubezpieczenia,
 • zawarcie i ulokowanie w porozumieniu z Klientem programu u wybranego Ubezpieczyciela,
 • kontrola w.w. programu  w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • w przypadku wystąpienia szkody pomoc w jej likwidacji (min.: zgłoszenie szkody, kontrola dokumentów szkody, tworzenie w imieniu Klienta odwołań od decyzji o wypłacie odszkodowanie lub jej braku)

Działalność Prospero-Invest Broker jest dla Państwa bezpłatna, ponieważ jesteśmy wynagradzani przez Ubezpieczyciela wybranego przez Państwa.