Likwidacja szkód

Najbardziej miarodajnym sprawdzianem jakości naszej pracy jest chwila ujawnienia zdarzenia/szkody – majątkowej, komunikacyjnej, lub na zdrowiu i życiu.

Naszym Klientom  zapewniamy profesjonalne i pełne wsparcie na każdym etapie likwidacji zaistniałego zdarzenia, rozpoczynając od zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, kończąc na wypłacie odszkodowania w satysfakcjonującej Klienta wysokości.

W przypadku rażąco niskiej wypłacie odszkodowania, tworzymy w imieniu Klienta odpowiednie dokumenty celem odwołania się od decyzji Ubezpieczyciela.

W imieniu Naszego Klienta włączamy się w proces dochodzenia odszkodowania, uczestniczymy w oględzinach szkód, udzielamy pomocy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz formułowaniu roszczenia, opiniujemy wnioski Ubezpieczyciela.

W sytuacjach spornych, działając w porozumieniu z Klientem i na podstawie udzielonego Nam przez Klienta Pełnomocnictwa, negocjujemy z Ubezpieczycielem warunki ugody.