Broker ubezpieczeniowy

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu Firmę Prospero-Invest Broker.

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym z różnymi przekształceniami na rynku od 2007 roku .

Na podstawie wieloletniego doświadczenia rozumiemy specyfikę i charakter działania wielu branż, przez co dostosowujemy proponowane programy ubezpieczeniowe do wszystkich elementów działalności naszych Klientów. Negocjowane i prezentowane przez nas programy ubezpieczeniowe uwzględniają specyfikę funkcjonowania Naszych Klientów na rynku. Powierzając nam kwestie ubezpieczeniowe Nasi Klienci mają pewność uzyskania rzetelnej i kompleksowej obsługi oraz fachowej i specjalistycznej wiedzy dostosowanej do specyfiki branży i charakteru faktycznie prowadzonej działalności.

Nasze działania nie są jednorazowe, a wieloetapowe i nasza działalność skoncentrowana jest na wielu płaszczyznach. Zawsze proponujemy Naszym Klientom rzetelną analizę zawartych w danym okresie aktualnych i funkcjonujących programów ubezpieczeniowych. Możemy przez to ocenić jakość i realność funkcjonowania Państwa dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. Negocjujemy oraz analizujemy z ubezpieczycielami warunki rozwiązań ubezpieczeniowych by dać Państwu pewność, że Nasza rekomendacja konkretnego programu ubezpieczenia i wybór go przez Państwa  gwarantuje najlepszą ochronę w danym czasie. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej reagujemy na zmiany zachodzące na rynku ubezpieczeniowym i proponujemy realne wdrożenie ich, żeby Państwa ubezpieczenia były  jak najbardziej kompleksowe.

Zmiany jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej, działalności samorządowej, czy też życia codziennego każdego z Nas mobilizuje naszą firmę do systematycznego podnoszenia naszej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz wybranych zagadnień prawnych. 

Broker ubezpieczeniowy Prospero-Invest Broker wpisany jest do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 1927/13.

Nasza wiedza, doświadczenie i jakość to pewność właściwego wyboru.

Serdecznie Zapraszamy do współpracy!

Marcin Szlitkus
Właściciel Prospero-Invest Broker